home1

Architektura wnêtrz jest moim konikiem a jednoczeœnie zawodem.

EMAIL
gradbar
Butto003 Butto003 Butto003 Butto003 Butto003 Butto003
Butto003

Przy wype³nianiu formularza proszê klikn¹æ myszk¹ na wybrane dziedziny i po wype³nieniu nacisn¹æ klawisz EMAIL.

ARROW_MARBLE_DOWN
ARROW_MARBLE_DOWN
ARROW_MARBLE_DOWN
ARROW_MARBLE_UP

¯yczenia:

Co projektowaæ:

Jakie us³ugi:

¯yczenia indywidualne:

 - Projektowanie wraz z kompleksowym planowaniem,

- Projektowanie architektoniczne,

- Porady architektoniczne,

- Szkolenie,

- Us³ugi CAD,

- Konstrukcja i design indywidualnych mebli,

- Kompletny projekt pomieszczeñ,

- Indywidualne projektowanie domów,

- Projektowanie zagospodarowania ogrodu,

- Grafiki,

- Wykonawstwo modeli.

- Druk wielkoformatowy,

- Programowanie AutoCADŽa,

- Wykonanie biblioteki CAD,

- Digitalizacja Planów.

Numer telefonu:

Nazwisko i funkcja: